Tarieven

Lidgeld

van 18 tot 60 jaar: 5 euro per jaar

 

Te laat ?

0,10 euro per item per dag

 

Reservatie

0,60 euro

 

Leengelden

alle materialen : gratis

 

Herinneringsbrief

1 euro (op papier)

gratis (per mail)

 

Schade of verlies

kostprijs

 

Interbibliothecair leenverkeer

2,50 euro

 

Kaart verloren?


2,50 euro